ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 16:05

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ;

Του Δημήτρη Γ. Μπράνη
Σχολικού Συμβούλου
Νομικού – Δημοσιογράφου
     Οι Τρεις Ιεράρχες: Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι έχουν να μας πουν τον 21ο αιώνα; Στην Τρίτη χιλιετία; Ιδού το ερώτημα. Ερώτημα φυσικό, ανθρώπινο!!! Στο παρελθόν εκτοξεύθηκαν εναντίον τους πολλές κατηγορίες και διατυπώθηκαν πολλά δυσμενή σχόλια.
     Ας δούμε, λοιπόν, τι κήρυξαν. Τι δίδαξαν; Κι αν ό,τι κήρυξαν και ό,τι δίδαξαν, είναι διαχρονικά; Αν ισχύουν για κάθε εποχή, για κάθε αιώνα, για κάθε άνθρωπο, σ΄ όποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος κι αν κατοικεί; Ας δούμε τι καθένας κήρυξε, τι δίδαξε; Τι έπραξε; Τι ομολόγησε;
Α.- Μέγας Βασίλειος
(α)  Η νεότητα να μελετά τα βιβλία. «Τα πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε». Κι από τη μελέτη των βιβλίων να κρατάει ό,τι το χρήσιμο και το ωφέλιμο, ό,τι το ωραίο και το αληθινό!!! «Παν ό,τι λάμπει, δεν είναι χρυσός».
(β)  Η Πατρίδα να κυβερνάται από άτομα ικανά και άξια!!! Άτομα, τα οποία να διακρίνει η φιλοπατρία, η Πίστη στο Θεό, η φρόνηση και η Σύνεση!!!
(γ)  Ο θάνατος προσφιλούς προσώπου είναι φυσικό να φέρνει τη θλίψη. Αλλά δεν θα πρέπει αυτή να είναι υπερβολική. «Το, γαρ, πολύ της θλίψεως, παραφροσύνην φέρει».
(δ)  Το ορθόδοξο πνεύμα και η ορθόδοξη πίστη καθιστά τον άνθρωπο κραταιό και δυνατό. Τον καθιστά αγωνιστή και μαχητή της ζωής. Μαχητή και9 αγωνιστή της ηθικής και του δικαίου!!! Μαχητή της αλήθειας!!!
(ε)  Ο λόγος, είτε ο προφορικός είτε ο γραπτός, πρέπει να έχει μεστότητα, βραχύτητα, χάρη, ευκρίνεια, σαφήνεια!!! «Σοφόν το σαφές».
(στ) Τα δυο φύλα. Άνδτας – γυναίκα, είναι ισότιμα!!! Και τα δυο φύλα έχουν «το: κατ’ εικόνα και το καθ’  ομοίωσιν του Θεού!!! Άρα, είναι ίσα και ισότιμα!!!
 (ζ)  Η αγωγή του παιδιού πρέπει να αρχίζει από τη μικρή ηλικία – λέγεται και «εξ απαλών ονύχων» - μέσα στην οικία, η οποία είναι το πρώτο σχολείο, το πρώτο «διδασκαλείο». Η πρώτη έπαλξη αγωγής!!! Σχόλιο: Η οικία, η οικογένεια είναι η πρώτη έπαλξη αγωγής και μέσα σ’ αυτή θεμελιώνονται όλα τα είδη της: η εθνική, η θρησκευτική, η ηθική, η πνευματική, η κοινωνική, η ανθρωπιστική!!! Τα είδη της αγωγής θα συνεχιστούν στο σχολείο. Μοχλός και κινητήριος δύναμη του σχολείου είναι ο δάσκαλος!!! Αυτός πρέπει να είναι  «βαθύς ψυχολόγος, συνετός, αόργητος, αμνησίκακος, ακενόδοξος και θεοφιλής» !!! Να είναι πρότυπον!!! Να συμφωνεί η διδασκαλία του με τη ζωή. Να συμβαδίζει η θεωρία με την πράξη. Το μάθημα να είναι τερπνό, όχι βίαιο. Το βίαιο μάθημα δεν εμπεδώνεται. Αντίθετα. Εμπεδώνεται: «το μετά τέρψεως και χάριτος γινόμενον».
Β.- Γρηγόριος ο Θεολόγος
(α)  Η παιδεία είναι, τόσο η Εθνική, όσο και η Χριστιανική, το πρώτο και ύψιστο από τα επίγεια αγαθά!!!
(β)  Τα έπη του Ομήρου είναι: «θαυμαστά»!!! Η δε στωική φιλοσοφία είναι «σεμνή».
(γ)  Η κλασική παιδεία, τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα, είναι άξια παντοτινής τιμής και μελέτης. Είναι διαχρονικά και παγκόσμια!!!
(δ)  «Η τιμή προς την μητέρα είναι όσιον!!! Είναι ιερόν!!! Καθένας δε, έχει την ιδικήν του μητέρα. Αλλά κοινή πάντων μήτηρ, είναι η Πατρίς».
(ε)  Αρετές του λόγου είναι: 1) Το μέτρο: «Παν μέτρον άριστον». Η πολυλογία δεν είναι μέτρο, αλλά και η υπερβολική συντομία δεν είναι μέτρο. 2) Η σαφήνεια. Η καταληπτότητα. Η κομψότητα. Η χάρη!!! 3) «Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν». Είναι ούτε οι πολλές λέξεις, αλλά ούτε και οι πολύ λίγες. Είναι αυτές, που πρέπει να είναι!!!
(στ)Τα δυο φύλα έχουν μεν διαφορά σώματος, όχι, όμως, και διαφορά ψυχής. Έχουν διαφορά σωματική, αλλά όχι και ψυχική.
(ζ)  «Ου κωλύεται η άνεσις, αλλά κολάζεται η αμετρία». Σχόλιο: Ό,τι το πολύ, είναι απ’ τη φύση του πολέμιο, εχθρικό.
Γ.- Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(α)  «Ουδέν γλυκύτερον Πατρίδος». Σχόλιο: «Ο απάντων σοφότατος Σωκράτης» είπε: «Πατρός τε και μητρός και των άλλων προγόνων απάντων σεμνότερον, αγιότερον, ιερότερον εστίν η Πατρίς».
(β)  Ο πλούτος, εφόσον δεν είναι προϊόν κλοπής ή αρπαγής ή απάτης ή βίας, είναι θεμιτός. «Ου κακόν ο πλούτος, αλλά κακόν η πλεονεξία, κακόν η φιλαργυρία».
(γ)  Ο θάνατος προσφιλούς προσώπου, είναι φυσικό να προκαλεί: «αθυμία». Δεν θα πρέπει, όμως, αυτή η «αθυμία» να είναι υπερβολική.
(δ)  «Τίποτε, ας μην είναι εις την γυναίκα τιμιότερον από τον άνδρα της και τίποτε εις τον άνδρα προσφιλέστερον από την γυναίκα του. Τούτο συγκρατεί την ζωήν  όλων ημών, η ομόνοια της γυναικός προς τον άνδρα. Τούτο συνέχει άπαντα τον κόσμο».
«Νηστείαν δε ου ταύτην λέγω την των πολλών, αλλά την ακριβή νηστείαν. Ου των βρωμάτων αποχήν μόνον, αλλά και την των αμαρτημάτων».                                                                             «Νηστεύεις; Δείξον μοι δια των έργων. Ποίων έργων; Εάν ίδεις πένητα, ελέησον. Εάν ίδεις εχθρόν, καταλλάγηθι. Εάν ίδεις φίλον ευδοκιμούντα, μη φθονήσεις. Εάν ίδεις γυναίκα ευειδή, υπέρβηθι».                                                                                           «Μη γαρ στόμα νηστεύω μόνον, αλλά και οφθαλμός και ακοή και πόδες και χείρες και πάντα τα του σώματος ημών μέρη… Ουκ εσθίεις κρέας, μη φάγεις ακολασίαν δια των οφθαλμών. Νηστεύω στόμα και από ρημάτων αισχρών και λοιδορίας».                                                                         «Τι γαρ όφελος, όταν μεν ορνίθων και ιχθύων απεχώμεθα, τους δε αδελφούς δάκνωμεν και κατεσθίωμεν; Ο κατηγορών, αδελφικόν κρέας έφαγεν, την σάρκαν του πησίον έδακεν…..».
     Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν οξυδερκείς, διορατικοί και προορατικοί. Ήταν πολυπροσωπικότητες: κληρικοί, θεολόγοι, κήρυκες, ποιητές, συγγραφείς, φιλάνθρωποι. Κοινωνικοί ευεργέτες. Αγωνιστές της Ηθικής και του Δικαίου. Αγωνιστές της Αρετής!!! Αγωνιστές της Αλήθειας!!!                                                                                           

Ήταν κάτοχοι του Χριστιανισμού και της Ελληνικής κλασσική παιδείας. Υπηρέτησαν πιστά το χριστιανικό πνεύμα!!! Προστάτεψαν τα Ελληνικά Γράμματα!!!  Έγιναν κήρυκες του Χριστιανισμού!!! Έγιναν προστάτες της Ελληνικής Παιδείας!!!                                       

Συνεορτάζονται στις 30 Ιανουαρίου. Είναι εορτή σχολική. Εορτή των Γραμμάτων, των Τεχνών, της Παιδείας!!!
     Άρα. Όλες οι κατηγορίες, που εκτοξεύονται κατά καιρούς εναντίον των Τριών Ιεραρχών, πέφτουν στο κενό. Είναι μετέωρες. Είναι αβάσιμες. Είναι ανερμάτιστες.                                                                  Οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι αιώνιοι οδηγοί των λαών. Οι αιώνιοι διδάσκαλοι και παιδαγωγοί της Ανθρωπότητας. Ό,τι κήρυξαν, ό,τι δίδαξαν είναι παντός χρόνου και τόπου. Ισχύει για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Και θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας σε όλα τα Σχολεία και σε όλα τα Πανεπιστήμια του κόσμου.                                                                                                    Οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι αιώνιοι φάροι, που φωτίζουν την ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Δείχνουν το δρόμο της τιμής και του καθήκοντος!!! Το δρόμο της Αρετής και της Αλήθειας!!!
 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020 16:21