ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΕΝΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 10:08


Ανακοίνωση του Ο.Σ.Ε. για την ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου από το Σ.Σ. Τιθορέας έως το Σ.Σ. Λιανοκλαδίου
 
Με το υπ. αριθμ 21598/18-5-2018 έγγραφό του προς το Δήμο Λαμιέων, ο Ο.Σ.Ε. Α.Ε. γνωστοποιεί στους πολίτες της περιοχής μας ότι από της 22-5-2018) ηλεκτροδοτήθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο από την έξοδο του Σ.Σ. Τιθορέας έως τον Σ.Σ. Λιανοκλαδίου με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα τάσης λειτουργίας 25000 Volt, 50 Hz και καλεί όσους δραστηριοποιούνται πλησίον των εγκαταστάσεων να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με όσα αναλυτικά διαλαμβάνονται στην ανακοίνωσή του, που την αναδημοσιεύουμε για την ευρύτερη δυνατή γνωστοποίηση της:
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) θα θέσει υπό τάση, από την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα17:00 το σύστημα ηλεκτροκίνησης από την έξοδο του Σ.Σ. Τιθορέας έως τον Σ.Σ. Λιανοκλαδίου (χ.θ. 165+761 έως χ.θ. 219+937).
Η τάση λειτουργίας της Ηλεκτροκίνησης είναι 25.000 V - 50 Hz. 
Κάθε προσέγγιση στην Ηλεκτροκινούμενη γραμμή και στις πάγιες εγκαταστάσεις αυτής, καθώς και η αφαίρεση εξαρτημάτων από τουςπυλώνες στήριξης της εναέριας γραμμής (Γραμμή Επαφής) είναι «άκρως επικίνδυνη για τηζωή».
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι

 1. Να ανεβαίνετε στην οροφή των αμαξοστοιχιών,

 2. Να αγγίζετε τους στύλους ή τις κατασκευές, που στηρίζουν τους εναέριους αγωγούς ηλεκτροκίνησης (Γραμμή Επαφής)
  ,
 3. Να πλησιάζετε από αμέλεια ή εκουσίως με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο τη Γραμμή Επαφής (π.χ. μεταφορά αντικειμένων μεγάλου ύψους),

 4. Να αγγίζετε τις σιδηροτροχιές, τους ιστούς φωτοσημάτων ή τις άλλες μεταλλικές κατασκευές που ευρίσκονται επί της σιδηροδρομικής γραμμής και στη γύρω από αυτή περιοχή (σε απόσταση 10 μέτρων από τη σιδηροδρομική γραμμή),

 5. Να ρίπτετε σύρματα, ράβδους ή άλλα αντικείμενα, νερό και άλλα υγρά επί της Γραμμής Επαφής,

 6. Να κυκλοφορείτε στις περιοχές των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης (υπαίθριοι οικίσκοι, ερμάρια κλπ),

 7. Να διέρχεστε από τις ισόπεδες διαβάσεις με οχήματα ή φορτία επί των οχημάτων, ύψους μεγαλύτερου των 4,5 μέτρων ή ύψους μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των οδικών πινακίδων σημάνσεως των ειδικών κατασκευών περιορισμού του ανώτατου οδικού περιτυπώματος διελεύσεως (θύρες Περιτυπώματος),

 8. Να πλησιάζετε στους θραυσμένους αγωγούς, που έχουν πέσει στο έδαφος, σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων,

 9. Να αφαιρείτε εξαρτήματα ή αγωγούς από τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης,

 10. Να παίζουν παιδιά στην περιοχή των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης και στην γύρω από την ηλεκτροκινούμενη γραμμή περιοχή,

 11. Να ρίπτετε αντικείμενα, νερό ή άλλα υγρά στην γύρω από την ηλεκτροδοτούμενη γραμμή περιοχή και στις εγκαταστάσεις της,

 12. Να έρθετε σε επαφή με κάθε μέσο, με τις μεταλλικές κατασκευές που φέρουν αγωγούς για την τροφοδοσία της Γραμμής Επαφής,

 13. Να προκαλείτε από αμέλεια ή εκουσίως θραύση μονωτήρων ή κόψιμο αγωγών με τη χρήση κυνηγετικών όπλων ή με άλλο τρόπο,

 14. Να διατηρείτε μόνιμες ή προσωρινές επιφανειακές σωληνώσεις άρδευσης διασταυρούμενες με τις σιδηροδρομικές γραμμές.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι των οικισμών, κοινοτήτων, Δήμων του νομού Φθιώτιδας που γειτνιάζουν με την Ηλεκτροκινούμενη με 25 KV Σιδηροδρομική Γραμμή από τον Σ.Σ. Τιθορέας έως και τον Σ.Σ. Λιανοκλαδίου, να γνωστοποιούν αμέσως κάθε ανωμαλία που παρατηρούν ή βλάβη του εξοπλισμού Ηλεκτροκίνησης στα Αστυνομικά Τμήματα, ή σε άλλες αρχές ή στις Υπηρεσίες του ΟΣΕ.

                   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ Α. Ε.
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 10:11