ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 18/4/2009 ΕΩΣ 11/8/2012


Στις 18/4/2009 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, και ώρα 17:00 μμ συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη για το Δ.Σ του Συλλόγου στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΑΜΝΟΥ βάσει του Άρθρου 6, παραγρ. 2, του καταστατικού για να συγκροτηθούν σε σώμα.
Στην συνεδρίαση προσήλθε η Βασιλική Καραγιάννη, εκλεγέν μέλος και δήλωσε ενώπιον των υπολοίπων μελών, ότι αδυνατεί να αναλάβει καθήκοντα ως μέλος του Δ.Σ λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, αλλά θα συνεχίσει την δραστηριότητά της ως απλό μέλος. Τα υπόλοιπα μέλη, όπως ήταν υποχρεωμένα βάσει του καταστατικού, Άρθρο 6, παραγρ. 4, προσκάλεσαν τον επόμενο πλειοψηφήσαντα σε ψήφους Αποστόλη Δουμανά, στον οποίο ανακοίνωσαν την είσοδό του στο Δ.Σ του Συλλόγου λόγω της αποχώρησης της κ. Βασιλικής Καραγιάννη. Ο κ. Αποστόλης Δουμανάς απεδέχθη την πρόσκληση και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Ακολούθως τα μέλη αφού συνεδρίασαν επέλεξαν το Δ.Σ ως εξής:

1.    Θεοφάνης Σκαρής του Γεωργίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.    Σπύρος Αστρακάς του Χαράλαμπου (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3.    Δημήτρης Πολυζωϊδης του Αλέξανδρου (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
4.    Αποστόλης Δουμανάς του Βησσαρίωνα (ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
5.    Δημήτρης Πολυζωϊδης του Κωνσταντίνου (ΤΑΜΙΑΣ)

(ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πράξη 3η).

    Έτσι ο Σύλλογός μας απέκτησε σάρκα και οστά και εξέλεξε το 1ο Δ/κο του Συμβούλιο. Ένα Δ.Σ που βγήκε μέσα από τις προσπάθειες των συγχωριανών μας, ένα Συμβούλιο αποτελούμενο από Σκαμνιώτες με όραμα για το χωριό τους, ένα Συμβούλιο που με συνέπεια θα κάνει σημαία του την συνεργασία όλων με σκοπό την πρόοδο του χωριού μας στα πλαίσια βέβαια των δυνατοτήτων του.
2ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 12/8/2012 ΕΩΣ 15/8/2015

 Στον Σκαμνό σήμερα 17/8/2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 20:00 μμ συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη για το Δ.Σ του Συλλόγου στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΑΜΝΟΥ βάσει του Άρθρου 6, παραγρ. 2, του καταστατικού για να συγκροτηθούν σε σώμα. 
Στην συνεδρίαση δεν προσήλθε η Δημήτρης Πολυζωϊδης του Ευθυμίου, εκλεγέν μέλος και δήλωσε τηλεφωνικά ότι παραιτείται για λόγους ηθικής μη κοινοποιήσιμους, αλλά θα συνεχίσει την δραστηριότητά της ως απλό μέλος. Τα υπόλοιπα μέλη, όπως ήταν υποχρεωμένα βάσει του καταστατικού, Άρθρο 6, παραγρ. 4, προσκάλεσαν τον επόμενο πλειοψηφήσαντα σε ψήφους Ειρήνη Ζαλαώρα του Ερωτόκριτου, στην οποία ανακοίνωσαν την είσοδό της στο Δ.Σ του Συλλόγου λόγω της αποχώρησης του κΔημητρίου Πολυζωϊδη του Ευθυμίου. Η κ. Ειρήνη Ζαλαώρα απεδέχθη την πρόσκληση και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Ακολούθως τα μέλη αφού συνεδρίασαν επέλεξαν το Δ.Σ ως εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.    Θεοφάνης Σκαρής του Γεωργίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.    Σπύρος Αστρακάς του Χαράλαμπου (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3.    Ειρήνη Ζαλαώρα του Ερωτόκριτου (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
4.    Χαράλαμπος Αστρακάς του Σπύρου (ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
5.    Χαράλαμπος Αστρακάς του Πολύκαρπου (ΤΑΜΙΑΣ)

 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1.     Κωνσταντίνος Ντάος του Χαράλαμπου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.     Ιωάννης Ζαλαώρας του Αθανασίου (ΜΕΛΟΣ)

3.     Βασίλης Δουμανάς του Βησσαρίωνα (ΜΕΛΟΣ)

         (ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πράξη 69η).3ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 16/8/2015 ΕΩΣ
     Στον Σκαμνό σήμερα 16/8/2015, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, και ώρα 20:30 μμ, συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη για το Δ.Σ του Συλλόγου στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΑΜΝΟΥ βάσει του Άρθρου 6, παράγραφος. 2, του καταστατικού μας για να συγκροτηθούν σε σώμα.
Στην συνεδρίαση προσήλθαν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι αφού συνεδρίασαν επέλεξαν ως Διοικητικό Συμβούλιο τους κάτωθι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.    Θεοφάνης Σκαρής του Γεωργίου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.    Δημήτρης Πολυζωϊδης του Ευθυμίου (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3.    Κωνσταντίνος Καλαντζής του Χρήστου (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
4.    Ιωάννης Ζαλαώρας του Αθανασίου (ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
5.    Βασίλειος Δουμανάς του Βησσαρίωνα (ΤΑΜΙΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
6.   Ευστάθιος Τζιβάρας του Γεωργίου και
7.   Έφη Γιαννακοπούλου του Ιωάννη

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   
1.     Δημήτρης Πολυζωϊδης του Αλεξάνδρου (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.     Ιωάννα Γιαννακοπούλου του Δημητρίου (ΜΕΛΟΣ)
3.     Ευθύμιος Ζαλαώρας του Γεωργίου (ΜΕΛΟΣ)
        
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4.     Ευθύμιος Τζιβάρας του Νικολάου