ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ 
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Η ΙΔΡΥΣΗ
Τα όνειρα της μεγάλης πλειοψηφίας των συγχωριανών μας έγιναν πραγματικότητα! Το χωριό μας, κάτω από τις άοκνες προσπάθειες των : α) Θεοφάνη Σκαρή, β) Αποστόλη Δουμανά, γ) Βασιλικής Μακρή, δ) Δημήτρη Κων/νου Πολυζωϊδη, ε) Κωνσταντίνου Ντάου και με τη στήριξη δεκάδων άλλων συγχωριανών ανέλαβαν την πρωτοβουλία ίδρυσης Συλλόγου. Μετά τη συλλογή των υπογραφών, οι παραπάνω, προέβησαν στις νόμιμες ενέργειες για την ίδρυση του Συλλόγου.
    Κατά πρώτον στις 28/2/2008, κατά την συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών που έλαβε χώρα στο Σκαμνό, εγκρίθηκε το καταστατικό του Συλλόγου.
Στη συνέχεια, στις 14/4/2008 οι παραπάνω συγχωριανοί, με αίτησή τους στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ, ζήτησαν την αναγνώριση και την εγγραφή στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται από το Δικαστήριο του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προκειμένου να αποκτήσει νομική προσωπικότητα.
    Στις 9/5/2008 το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ συνεδρίασε δημόσια για την απόκτηση ή μη νομικής προσωπικότητας του Συλλόγου, και αφού έλαβε υπ΄ όψιν τα προσκομιζόμενα έγγραφα, δέχτηκε την υποβληθείσα αίτηση εγγράφοντας τον Σύλλογό μας στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο δικαστήριο αυτό.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 23/6/2008. Κατεχωρήθη δε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας την 19/8/2008 κάνοντας και τυπικά πραγματικότητα τις άοκνες προσπάθειες καθώς και την θέληση και τα όνειρα των συγχωριανών για ένα Σύλλογο που θα τους αντιπροσωπεύει.