Ευρετήριο Άρθρου
Οι εκκλησίες του χωριού
Σελ 2
Σελ 3
Όλες οι Σελίδες
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

1.    ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ)

Το χωριό μας σήμερα έχει ως ενορία τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και αποπερατώθηκε το έτος 1958.
Για την εξόρυξη της απαιτούμενης πέτρας για το κτίσιμο του ναού, δούλεψαν εθελοντικά οι κάτωθι χωριανοί:
•    Τζιβάρας Δημήτριος του Κωνσταντίνου.
•    Τζιβάρας Λουκάς του Κωνσταντίνου.
•    Τζιβάρας Νικόλαος του Βασιλείου
•    Τζιβάρας Κωνσταντίνος του Ευσταθίου και
•    Πολυζωϊδης Αλέξανδρος του Δημητρίου.

Κατόπιν με την οικονομική βοήθεια και την εργασία όλων των συγχωριανών, ο Ιερός Ναός άρχισε να κτίζεται και αποπερατώθηκε το έτος 1958 με την οικονομική βοήθεια του Βασιλέα της Ελλάδος Παύλου του Α΄ μετά από αίτημα του γέροντα Αθανασίου Σκαρή, ο οποίος του το ζήτησε  στα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου Σκαμνού το έτος 1952.

Στις 12 Ιουλίου 1998 ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης εγκαινιάσθηκε

Παραπάνω βλέπουμε τις επιστολές από το Βασιλικό Γραφείο προς τον γέροντα Αθανάσιο Σκαρή (φωτογραφία) για την ενημέρωσή του ως προς την εξέλιξη του αιτήματός του. (Προσωπικό αρχείο Θεοφάνη Σκαρή – Πολύκαρπου Αστρακά).