Ευρετήριο Άρθρου
Ιστορία του σχολείου – Πολιτιστικό κέντρο
Σελ 2
Σελ 3
Όλες οι Σελίδες

Εδημιουργήθη μετέπειτα, επεισόδιον μεταξύ αυτού και ενός κατοίκου του χωριού. Ο δάσκαλος ανέφερε ότι το σχολείον δεν είχε αριθμόν μαθητών και έτσι κατηργήθη το σχολείον επί δεκαετίαν.
Μετά την δεκαετίαν επανασυστήθη το σχολείον και ως δάσκαλος εστάλη ο Θεμιστοκλής Συνιάς καταγόμενος εκ Μαργιολατών και εξασκών και το αξίωμα του ιερέως. Ούτος υπηρέτησεν επί τριετίαν και μετά μετετέθη. Εις την θέση του ήλθε ο δάσκαλος Αριστείδης Πολίτης καταγόμενος από το Οινοχώριον Φωκίδος. Ούτος έμεινε επί διετίαν. Μετά την μετάθεσήν του εστάλη ως δάσκαλος ο Ιωάννης Σαντάς εκ Παύλιανης. Ούτος υπηρέτησε επί εξαετίαν. Μετά την μετάθεσή του, ετοποθετήθει δάσκαλος ο Ευθύμιος Παναγής καταγόμενος εξ Οίτης. Ούτος  υπηρέτησεν επί μια δεκαετίαν. Μετά την δεκαετίαν δια αμοιβαίας μεταθέσεως ετοποθετήθει ο Λουκάς Παλαντάς καταγόμενος από την Γκούρα Φωκίδος. Μετά τετραετίαν μετετέθη και αυτός και εις την θέση του ετοποθετήθει ο Βασίλειος Παπασπύρου. Μετά την δεκαετήν υπηρεσίαν μετετέθη και εις την θέσιν του ετοποθετήθη ο Βασίλειος Λάμπος. Ούτος μετά διετή υπηρεσίαν μετετέθη και εις την θέσιν του ετοποθετήθει ο Ευάγγελος Πολίτης. Ούτος υπηρέτησεν επί πενταετία. Μετά  την μετάθεσήν του ετοποθετήθει εκ νέου ο Βασίλειος Λάμπος. Άπαντες, πλην του πρώτου Κωνσταντίνου Ευσταθίου, επληρώνοντο από το Δημόσιον.
Το σχολείον εστεγάσθη το πρώτον εις την οικίαν Ιωάννου Ντάου επί μιαν εξαετίαν. Μετά την εξαετίαν το σχολείο εστεγάσθη εις την οικίαν του Ευθυμίου Αποστολόπουλου. Εις την οικίαν ταύτην εστεγάσθη μέχρις    Φωτογραφία του παλαιού σχολείου που στεγάζονταν ότου ιδρυθεί , διδακτήριον καινουργές      στην οικία  του Ευθυμίου Αποστολόπουλου.               
και μετεφέρθη το σχολείον κατά το έτος 1950, οπότε έλαβε την σημερινήν του μορφήν. Το ενοίκιον δια την στέγαση του σχολείου εις τας ως άνω οικίας, επλήρωνε το Δημόσιον.
Σχολικός κήπος ιδρύθει κατά το 1956. Ούτος είναι περιορισμένης εκτάσεως (80 τ.μ περίπου) και προς το Δυτικόν μέρος του διδακτηρίου. Είναι τελείως ανεπαρκής δια τας ανάγκας του σχολείου. Δεν υπάρχει πιθανότητα επεκτάσεώς του, διότι δεν διατίθεται μέρος.
Η υπάρχουσα σχολική βιβλιοθήκη ιδρύθη περίπου κατά το έτος 1947. Τα βιβλία τα οποία την απαρτίζουν ανέρχονται εις…… Ταύτα έχουν αγορασθεί από το Σχολικόν Ταμείον. Έπιπλα του σχολείου υπάρχουν πολύ λίγα, τα εξής: Μια βιβλιοθήκη, τρεις καρέκλες ψάθινες, μια έδρα δια τον διδάσκαλον (Βάθρον – Τράπεζα). Μία τράπεζα ακόμη για το γραφείον. Δυο θερμάστρας εις σχετικώς καλήν κατάστασιν, Άπαντα σχεδόν ταύτα έχουν αγορασθεί τελευταίως.

Ανέκδοτα και διηγήσεις για το σχολείο του χωριού.
 
   Όταν κάποτε περνούσε από το χωριό ο Βασιλεύς της Ελλάδος Παύλος τον σταμάτησαν οι χωριανοί. Ένας από αυτούς, ονομαζόμενος Αθανάσιος Σκαρής, μεγάλος στην ηλικία, παρουσιάστηκε μπροστά στον  Βασιλέα και του είπε: « Εγώ Μεγαλειότατε λέγομαι Σκαρής και έχω πολεμήσει με τον πατέρα σου τον Βασιλέα Κωνσταντίνο. Για να σου αποδείξω δε ότι λέω την αλήθεια, θα σας θυμίσω ένα γεγονός: Θυμάσαι Βασιλιά μου ότι κάποτε σε διέταξε ο πατέρας σου να κάνεις μια υπηρεσία και επειδή δεν εκτέλεσες την εντολή σε τιμώρησε».                                                                                               
Ο Βασιλεύς Παύλος το θυμήθηκε και κατενθουσιασθείς είπε στο γερο–Σκαρή: «Ζήτησέ μου ότι θέλεις». Ο Γέρο – Σκαρής αμέσως ζήτησε να βοηθήσει να κτισθεί σχολείο και εκκλησία.
Πράγματι σε λίγες ημέρες ο Βασιλεύς ειδοποίησε την κοινότητα ότι δόθηκαν χρήματα και για τα δυο έργα.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του συγχωριανού μας Δημητρίου Τζιβάρα του Ιωάννη, κατοίκου Σκαμνού, ο γέροντας Σκαρής απευθήνθηκε στον Βασιλέα με την φράση «μωρ΄ καϋμένε κυρ- Βασιλιά μ΄», του εξιστόρησε τα παραπάνω και ζήτησε την κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης και όχι του Σχολείου το οποίο ήδη είχε κτισθεί. Το παραπάνω γεγονός είναι πραγματικότητα και έγινε στα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου το έτος 1952 .