Ευρετήριο Άρθρου
Ιστορία του σχολείου – Πολιτιστικό κέντρο
Σελ 2
Σελ 3
Όλες οι Σελίδες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΜΝΟΥ

Σημείωση: Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από την: «Εργασία Γεωργίου Κοτσίλη, Διευθυντού του σχολείου, Σχολικόν έτος 1962 – 1963». Στο κείμενο, διατηρούνται τόσο η διατύπωση όσο και η ορθογραφία του δασκάλου. Περιέχονται επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες που λάβαμε από τον Δημήτριο Τζιβάρα του Ιωάννη, κάτοικου Σκαμνού.
Το φωτοαντίγραφο της εργασίας του Γεωργίου Κοτσίλη είναι ευγενική παραχώρηση από τον συγχωριανό μας Περικλή Αστρακά του Λουκά, Δικηγόρο.

Ιστορία του Σχολείου
    Μέχρι το έτος 1920 δεν ελειτούργησε σχολείον. Διάφορες οικογένειες έπαιρναν στα σπίτια παλαιούς γραμματοδιδάσκαλους και βοηθούσαν τα παιδιά τους με λίγη ανάγνωση και αριθμητική. Από το έτος 1920 έγινε σχολείο και ελειτούργησε σε διάφορα σπίτια επί ενοικίω το οποίο επλήρωνε το Δημόσιον. Τούτο ήταν μονοτάξιον. Ο δάσκαλος ήταν δημόσιος υπάλληλος.
Το έτος 1920 οι κάτοικοι του χωριού έκαναν έρανο ο οποίος απέδωσε το ποσό των 30.000 δραχμών. Με τα χρήματα αυτά αγοράσθηκε ένα οικόπεδον. Σ΄ αυτό εκτίσθηκε το διδακτήριον. Έφθασε σε ένα σημείο και επειδή τα χρήματα δεν έφθασαν σταμάτησαν οι εργασίες. Εν τω μεταξύ το σχολείον λειτουργούσε σε σπίτι επί ενοικίω 250 δραχμών μηνιαίως. Το έτος 1950, διήλθε εκ του χωρίου ο Βασιλεύς των Ελλήνων Παύλος. Οι χωριανοί παρεκάλεσαν τούτον να βοηθήσει για την αποπεράτωση του διδακτηρίου. Ο Βασιλεύς εντός διαστήματος 15 ημερών ειδοποίησε ότι παραχωρήθηκαν τα χρήματα για το σχολείο. Αμέσως οι εργασίες άρχισαν και σε λίγο χρονικό διάστημα ετελείωσαν οι εργασίες και ο Βασιλεύς με την Βασίλισσα ήρθαν και έκαναν εγκαίνια και παραδόθηκε σε λειτουργία. Έτσι, από το έτος 1952 ιδρύθηκε καινούργιο διδακτήριο και το σχολείο στεγάσθηκε και λειτουργεί κανονικά έκτοτε.
Το πρώτο υπηρέτησεν ως διδάσκαλος εις το ενταύθα σχολείον ο Κωνσταντίνος Ευσταθίου καταγόμενος εκ Παύλιανης. Ούτος επληρώνετο από τους γονείς των μαθητών. Κάθε παιδί για να φοιτήσει έπρεπε να πληρώσει (20) οκάδες σιτάρι το χρόνο. Τα παιδιά του σχολείου ήταν 30 περίπου. Δηλαδή ο δάσκαλος έπαιρνε για ένα χρόνο υπηρεσίας 600 οκάδες σιτάρι. Μετά τον Ευσταθίου εστάλη από το Δημόσιον δάσκαλος ονομαζόμενος Βάϊος Νικ. Τριανταφύλλου, καταγόμενος εκ Λαμίας. Το Δημόσιον εξ ολοκλήρου επλήρωνε τον δάσκαλον, χωρίς ουδεμίαν επιβάρυνσην των κατοίκων. Ούτος υπηρέτησεν επί τριετίαν ήτοι από το 1890 έως το 1893 μετετέθη εις Λαμίαν και εις τη θέση του ήλθε άλλος δάσκαλος ονομαζόμενος Γεώργιος Στουρνάρας καταγόμενος εκ Σουβάλας. Ούτος υπηρέτησεν επί τριετίαν.